Stressbehandlingsforløb
Hvad får deltagerne ud af at deltage i et "Aldrig mere stress igen" (AMSI) forløb?

Trivsel

Før

Efter

Koncentration

Før

Efter

Hukommelse

Før

Efter

Fysisk udholdenhed

Før

Efter

Psykisk udholdenhed

Før

Efter

Restituering

Før

Efter

Søvn

Før

Efter

Overfølsomhed overfor sanseindtryk

Før

Efter

Oplevelsen af krav

Før

Efter

Irritation og vrede

Før

Efter