Fraværshåndtering

Brug 1-5-14 konceptet. Reducer fraværet og styrk samtidig dialog, samarbejde og kommunikationen i organisationen.

Sygefraværshåndtering 1-5-14 beskriver præcist det, som giver god mening ved håndtering af sygefravær: Det handler om tydelige retningslinjer for det, der skal ske på dag 1, på dag 5 og på dag 14.

1-5-14 omfatter de første 14 dage af en sygemelding, hvor handling er vigtigst, da det kan have afgørende betydning for det fremadrettede forløb og samarbejde mellem virksomhed og medarbejder.

1-5-14 er udbredt i flere kommuner over hele landet

1-5-14

beskriver præcis det, du skal gøre, når en medarbejder sygemelder sig

Fra fravær til dialog og nærvær

Start processen med hjælp fra eksperten

Stresslæges aut. psykolog, Hans-Jørgen Andersen er eksperten i sygefraværshåndtering, såvel når det gælder koncept som håndtering af professionel og tillidsskabende kommunikation.

Hans-Jørgen har arbejdet med sygefraværshåndtering siden 2003 og har udviklet ”1-5-14” konceptet, som nu er den mest udbredte systematik på området.

1-5-14 er ens for alle, og alle kender præcist deres ansvar og hvad de kan forvente.  Tydelighed og åbenhed gør, at alle er fortrolige med håndteringsproceduren.
Tillid og anerkendelse sikrer deling af de informationer, som sikrer det bedst mulige samarbejde og det laveste mulige sygefravær.

Det giver tryghed og skaber forudsætninger for god dialog, når der er helt klare retningslinjer for håndtering af sygemeldinger- og fravær, både for den sygemeldte medarbejder og virksomheden.

Aut. psykolog Hans-Jørgen Andersen,
Stresslæge.dk

Horsens kommune er et godt eksempel på systematisk brug af 1-5-14 modellen.
De indførte konceptet i 2008, hvor alle ledere blev uddannet i brug af modellen.
Resultatet blev at det samlede sygefravær dengang faldt med 20% over 2 år og lige siden har ligget stabilt på ca. 5%.
Også Frederikshavn, Roskilde og Odense kommune bruger ”1-5-14” konceptet i deres fraværshåndtering.

Vil du kontaktes?

Udfyld formularen, så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.
Vi behandler alle henvendelser fortroligt.

    Jeg giver mit samtykke til at Stresslæge.dk behandler mine data jf. gældende lov (GDPR). Læs privatlivspolitik.
    Vil du have en gratis vurdering af din stress?Så klik her