Kronisk stress

Kronisk stress, er den lægelige betegnelse for langvarig stress. Stress bliver først kronisk når man i en længerevarende periode har haft et forhøjet niveau af stresshormoner i kroppen. Når man i mange måneder eller år, har døjet med stresssymptomer af den ene eller anden art.

Sådan opstår kronisk stress

Kronisk stress kan opstå efter et decideret stresskollaps, hvis den stressramte, ikke har fået den rigtige behandling, er kommet for sent i gang med en stressbehandling eller ikke har taget sin tilstand alvorligt og er fortsat ud af samme uhensigtsmæssige spor.

Varigheden af ens stresstilstand er også afhængig af ens omgivelser. Ens arbejdsplads og ens nærmeste har også stor indflydelse på, hvor hurtigt og nemt man kommer sig efter et stresskollaps. Som stressramt er man afhængig af den opbakning, fleksibilitet og forståelse, man møder i ens omgivelser for at få de mest optimale betingelser for at komme ovenpå igen.

En ulykke kommer sjældent alene siger man, og det kan også være tilfældet få stressramte. At være invalideret af stress sætter pres på hele familien – økonomisk og relationsmæssigt. I nogle tilfælde vil det udløse ekstra stress i form af fx økonomiske vanskeligheder, flytning eller skilsmisse. Men også ydere uforudsete påvirkninger som alvorlig sygdom eller dødsfald i den nærmeste familie e.l. kan forlænge processen med at komme ud af sin stresstilstand igen.

Kronisk stress medfører ændringer i hjernen

Oppe i vores hjerne sidder et lille område, der hedder Amygdala. Under langvarig stress, vokser det område i vores hjerne. Amygdalas funktion er at opsnappe og reagere på farer. Det er fra dette område i hjernen, at der sendes besked om, at der skal udskilles stresshormoner fra binyrerne.

Når Amygdala under længerevarende stress vokser sig fysisk større, bliver dens funktion dominerende. Kroppen sættes konstant i alarmberedskab. Det udvikler sig til en invaliderende tilstand, hvor der konstant bliver udløst stresshormoner – kroppen gøres kampklar og det vil sætte sig og mærkes som stresssymptomer i kroppen.

Det betyder at ens hjerne får tunnelsyn og vil være indstillet på at registrere alt, hvad der potentielt er farligt for én. Problemet er at ens sind glædeligt hopper med på legen, og selv digter videre og laver ’tænkte scenarier’ på alt, hvad der kan gå galt. Bekymringer, fri fantasi og hvad-nu-hvis tanker sætter yderligere gang i stressspiralen.

Samtidig med at Amygdala vokser, skrumper den del af hjernen, der kaldes Hippocampus. Hippocampus er den del af vores hjerne, som regulerer stresshormonerne og som skaber ro i krop og hoved. Det er også den ’rationelle’ del af vores hjerne, der styrer vores kognitive funktioner, som problemløsning, rationel tænkning, hukommelse, overblik, multitasking m.m. Det forklarer også, hvorfor man som stressramt ofte har svært ved at huske, koncentrere sig og overskue flere ting på en gang.

Ændringerne i hjerne er også forklaringen på, hvorfor kronisk stress ofte medfører psykiske ubalancer som angst og/eller depression.

Tag din stress alvorligt – inden den bliver kronisk!

Om overbelastningsstress bliver til kronisk stress, har man selv en afgørende rolle i. Tager man ikke sin stress alvorligt, har man svært ved at acceptere sine begrænsninger og tilstand, har man vaner, tankemønstrer m.v., der spænder ben for én og som man ikke får ændret, så bliver det svært at komme helt ud af sin stresstilstand igen.

Det er her helt afgørende at man får den rigtige hjælp, hurtigt. Det kræver stressbehandling fra eksperter på området, så man sikrer at man aldrig havner i tilstanden igen. De som lider af kronisk stress, er typisk stressramte, der er gået ned med stress gentagende gange. Mennesker, som ikke har fået den rigtige behandling og som derfor ikke har været ordentlig forberedt på nye stressorer, der hele tiden dukker op igennem livets rejse.

Kronisk stress er en stærkt invaliderende tilstand, der nedsætter helt eller delvist den enkeltes arbejdsevne og livskvalitet.

Er du i tvivl om du er stresset eller på vej til det, så kan du tage vores stresstest her.  Du kan også lytte til stresslægens webinar og dermed tage det første skridt ud af din stress.

Vil du have en gratis vurdering af din stress?Så klik her