Arbejdsrelateret stress

Arbejdsrelateret stress opstår, når man oplever, at der stilles flere eller højere krav, end man kan magte på sin arbejdsplads. Når man står overfor udfordringer og problemer, som man ikke kan overskue eller se mulige løsninger på og som er direkte relateret til ens arbejde eller arbejdsplads.

Arbejdsrelateret stress – Udløsende faktorer på arbejdspladsen

Der findes mange mulige udløsende faktorer, når det gælder arbejdsrelateret stress.

Det kan være direkte relateret til ens ansvars- og arbejdsområde. Her, kan der være tale om for mange opgaver, for vage opgaver, for få opgaver, for frie eller for snævrer rammer at navigere i eller noget helt sjette.

Arbejdsrelateret stress kan også skyldes dårlig manglende eller decideret farlig ledelse, der fører til stress og udbrændthed. Omstruktureringer i virksomheden, opkøb, omorganiseringer og medfølgende usikkerhed i sin jobsituation. Eller at man simpelthen ikke sidder i det rigtige job, hvor uddannelse, ansvarsområde, krav, arbejdsopgaver, løn m.m. ikke matcher.

Arbejdsrelateret stress kan også være relateret til arbejdsmiljøet. At arbejde i et negativt eller demotiverende miljø, kan være stressudløsende.  Hver dag er 35.000 dansker sygemeldt pga. psykisk dårligt arbejdsmiljø, det viser tallene!
Der kan være tale om en virksomhed, præget af dårlige resultater, hvor der hele tiden løbes stærkt uden at man kommer i mål. En virksomhed med manglende tillid til medarbejderne eller sammenhold. Dårlig stemning i ens afdeling. Negativitet og brok, er som vi alle ved og har oplevet, både demotiverende og drænende og kan i sidste ende være en udløsende stressfaktor hos nogle.

Det samme gælder dårlig kollegiale forhold eller direkte mobning. Faktisk påviser studier at medarbejdere, som har gode kollegiale forhold er mere resistente over for stress end andre.

Man kan så spørge sig selv, om hvorfor nogle, der arbejder under samme pres eller i samme negative arbejdsmiljømiljø går ned med stress og andre ikke gør. Det er der flere forklaringer på. Først og fremmest er vi alle forskellige. Vi har alle forskellige private forhold, støtte, omgivelser og befinder os i forskellige stadier af livscyklussen. Vi har også alle forskellige verdensbilleder, overbevisninger, tankegange og bagage med i livsrygsæk.

Vores tilgang til verden er forskellig. Og stress handler i høj grad om vores måde at gå til verden på, og hvordan vi tolker vores virkelighed. Vores evne eller forhold til at bede om hjælp, sige til og fra, vores værdier etc.

Læs også som stress symptomer her

Arbejdsrelateret stress – hurtig hjælp er afgørende

Det er sjældent den stressramte selv, der opdager at han eller hun har kurs mod overbelastningsstress.

Det skyldes, ganske enkelt, ændringen i hjernen under længerevarende stress. Vores logisk tænkende del af hjernen bliver nemlig svækket af det overaktiveret alarmberedskab og stresshormoner, hvilket gør det svært for den stressramte, at se muligheder og finde løsninger på vores problemer og udfordringer. Det er forklaringen på hvorfor så mange, ikke når at hive i håndbremsen, inden det går helt galt.

Når man bliver syg med stress er det helt essentielt, at man får hjælp med det samme. Start med at kontakte din læge og få evt. en sygemelding herfra, hvis det er det der skal til – det er det oftest. Tal med din chef og undersøg herigennem om din arbejdsgiver har en aftale med et akut stressbredskab, så du kan få hjælp med det samme, af en ekspert på området. En stresssygemelding betyder at man som medarbejder har været under for stort pres for længe – af den ene eller anden grund. Det skal der handles på med det samme.

Jo hurtigere man som stressramt får hjælp, jo bedre er udsigterne for fremtiden – på kort og lang sigt.

Og det er helt afgørende at man som stressramt får den rigtige hjælp, fra en med indsigt og speciale i stress. Det er afgørende for varigheden af stresstilstanden og fremtidsudsigterne for at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

Du kan læse mere om stressbehandling her.

Arbejdsrelateret stress – Sygemelding fra arbejdet

Det hjælper ikke bare at blive sygemeldt fra arbejdet. Stress går ikke over af sig selv. Det kræver professionel hjælp. Ligeledes kan der under en sygemelding opstå flere stressorer. Bekymringer for at miste sit job, for at måtte opgive sine projekter, dårlig samvittighed overfor sin arbejdsplads, kollegaer og/eller chef m.m. Alt sammen faktorer, der er med til at forlænge og forværre stresstilstanden i kroppen.

Ofte vil man lægge pres på sig selv, for at komme hurtigt tilbage. Det har desværre modsat effekt og kan i sidste ende forlænge sygemeldingen. Stress tager tid. Accept og tålmodighed fra alles sider er nøgleordene her.

Arbejdsrelateret stress – det kognitive efterslæb

Når man som stressramt vender tilbage til sit arbejde efter en sygemelding, er det afgørende at være klar over at man ikke er den samme som før stressen ramte én – endnu. Den bevidsthed og ageren derefter kan rede én fra tilbagefald, som desværre er alt for hyppig for stressramte.

For selvom man måske føler sig klar til arbejde, så er hjernen det ikke helt endnu. Det kaldes det kognitive efterslæb og er et endnu ganske overset og desværre ubelyst område. Det betyder ganske enkelt, at hjernen ikke kommer sig lige så hurtigt som kroppen – humøret og følelserne.  De ændringer, der er sket i hjernen under den længerevarende belastningsperiode, er ikke lige så hurtige til at komme i balance igen, som det emotionelle system.

Det betyder at der er stor sandsynlighed for, at de kognitive funktioner endnu ikke er fuldt funktionsdygtige. Det vil bl.a. give sig til udtryk ved, at man ikke kan overkomme det samme som før, at man kan opleve udfordringer med at huske, med at danne sig et overblik over sine projekter, med at klare flere ting på en gang, med at koncentrere sig eller løse komplekse opgaver.

Derfor skal der tages forholdsregler både med hensyn til karakteren af arbejdsopgaver og mængden.

Pauser er et nøgleord i denne sammenhæng. Men en god tilbagevende til arbejdspladsen kræver ligeledes støtte og forståelse fra ens nærmeste leder samt hjælp fra en professionel stressekspert til at sikre sig en god start og rette kurs, så man styrer uden om tilbagefald og holder sig stressfri på både den kort og lang bane.

Er du i tvivl om du er stresset? Så tag vores stresstest her, eller tag det første skridt ud af din stress med webinaret her.

Vil du have en gratis vurdering af din stress?Så klik her