Stressterapeut uddannelsen

Brug din kompetence som tidligere stressramt,

og vær med til at reducerede stressniveauet i DK

Bliv uddannet stressterapeut

Uddannelsen til stressterapeut STU er for dig, der vil uddanne dig til ekspert og bidrage til at reducere stressniveauet i Danmark og samtidig gøre en kæmpe forskel i andre menneskers liv.

Går du med drømmen om at blive selvstændig, skabe din egen forretning og få en uddannelse, der ser på det hele menneske?
Eller ønsker du at arbejde professionelt med stress i din nuværende ansættelse eller egen eksisterende virksomhed?

Uddannelsen til stressterapeut STU er på et højt fagligt niveau og kvalificerer dig til at være blandt de bedst kvalificerede inden for stressbehandling DK.

 • Du bliver fri for stress for altid i dit eget liv
 • Du bliver lægeeksamineret stressterapeut
 • Du får kyndig vejledning og hjælp til at starte din egen virksomhed på et topprofessionelt niveau

 

Der er brug for dig
Der er et kæmpe udækket behov for velkvalificerede, fagligt dygtige professionelle, der kan hjælpe andre folk ud af deres stress på en gennemgribende og holistisk måde.


Uddannelsen til stressterapeut er modulopbygget

Vil du gøre en forskel for stressramte
og professionelt hjælpe dem videre til et nyt liv og en tilværelse uden stress?

Samtidig med du lærer at passe på dig selv i dit nye arbejdsliv? 

Bliv uddannet stressterapeut

 • Er du sundhedsfaglig behandler, coach, leder eller lign., og vil du gerne styrke dit fundament og samtidig kunne tilbyde varig, veldokumenteret hjælp til stressramte?
 • Går du med drømmen om at blive selvstændig, skabe din egen forretning og få en uddannelse, der ser på det hele menneske?
 • Vil du gerne arbejde med stresshåndtering i virksomheder, men mangler et mere dybdegående, fagligt fundament?

Stressterapeut uddannelsen er noget for dig, som:

 • Professionelt vil arbejde med stressede efter de nyeste evidensbaserede principper.
 • Vil kunne tilbyde et fagligt velfunderet, professionelt og effektivt alternativ til stressbehandling i det danske samfund, med fokus på det hele menneske.

Der er et stort behov for velkvalificerede og kompetente stressterapeuter

“I stresslæge.dk har vi brug for flere dygtige kollegaer til at hjælpe stressramte og virksomheder”

Der er i dag et kæmpe stort og udækket behov for faglig velkvalificeret hjælp indenfor stort set alle erhverv, når det handler om håndtering og behandling af stress.

Dels mhp. at forebygge, men ikke mindst for at handle, og behandle, når en medarbejder går ned med stress.

Aldrig mere stress igen AMSI® – forløbene er udviklet i Stresslæge.dk i 2016 og har allerede hjulpet en masse mennesker ud af deres stress – permanent.

Vi har haft over 350 personer gennem vores forløb.
Se vores kvalitetsundersøgelse.

Grundstenen i AMSI® er den 360 graders tankegang, som sikrer helhedsbehandling af stressramte og er baseret på de bedst egnede elementer fra hhv. lægevidenskaben, psykologi/psykoterapi og mindfulness.

Deltagerne er efter et AMSI® forløb ikke alene stressfrie, men har også lært så meget om sig selv og deres egen stresshåndtering, at de ikke går ned med stress igen.

I stresslæge.dk har vi brug for flere kollegaer til at hjælpe os med seriøs, velfunderet behandlingen af stressramte.

Til at starte med bliver du uddannet til individuel 1:1 behandling. Sidenhen kan du vælge at videreuddanne dig til at behandle i grupper.

Som uddannet stressterapeut hos Stresslæge.dk får du, mod et årligt gebyr, adgang til at udbyde AMSI® konceptet (video + materiale) og stresslæges logo, som du kan bruge i dit arbejde med stressramte.

Du får samtidig løbende supervision og ny viden, så du altid er opdateret og velfunderet i dit arbejde som stress terapeut.

Som færdiguddannet stressterapeut kan du vælge at supplere med efteruddannelses moduler á 3 måneders varighed:

 1. Håndtering af stressramte i grupper
 2. Stresshåndtering og stresspolitik i virksomheder

Hvem er du?

Du kan blive uddannet stressterapeut fra stresslæge.dk, hvis…

Du selv har personlig erfaring med stress og ønsker at knække koden én gang for alle.
Du er villig til at arbejde med din stress på et niveau, så du aldrig mere går ned med stress igen. Vi tager altid en individuel vurdering ifm. en samtale med dig, hvor vi sammen finder ud af, om vi er et match.

Derudover er du enten:

  • Sundhedsfaglig uddannet
   Læge, sygeplejerske, sosu assistent, fysio- eller ergoterapeut e.lign.
  • Psykoterapeut el. coach uddannet
   Måske har du i forvejen en stresscoach uddannelse, men kan mærke, du har brug for at blive klædt endnu bedre på fagligt, for at kunne levere den gode kvalitet du ønsker.
  • Andre erhverv 
   Vi har også lærere, pædagoger, socialrådgivere, journalister, gymnasielærere, ingeniører o.a. på uddannelsen.
  • Vi vil rigtig gerne have ledere med på uddannelsen. 

Hvorfor er denne uddannelse anderledes end andre stress uddannelser?

 • Du bliver fulgt af Stresslæge, Trine Rønnov og aut. psykolog, Hans-Jørgen Andersen hele vejen igennem forløbet i en slags mesterlære, så du aldrig føler, at du står alene.
  Vi er begge eksperter i stress, og med hver vores baggrund, udgør vi et super stærkt lærerteam.
 • Du får personlig og individuel træning, vejledning og supervision i gruppe gennem hele uddannelsen.
 • Du får den nyeste og mest opdaterede viden indenfor stress under hele forløbet, og får derfor som stressterapeut en helt anden tyngde i din stress tilgang.
 • Du bliver uddannet til både Stressterapeut, med alle de kompetencer det indebærer, samt uddannet til mindfulness instruktør med afsæt i MBSR, tilpasset vores AMSI® forløb.
 • Uddannelsen opgraderer dine kompetencer generelt indenfor kommunikation, terapi og stress viden.
  Kompetencer du kan bruge i alle sammenhænge, både i dit private og professionelle liv.
 • Når du begynder at have klienter, får du ugentlig online supervision ved aut. psykolog i Stresslæge.dk, Hans-Jørgen Andersen – dvs. vi ved hele tiden, hvor du er i din faglige, kommunikative og terapeutiske proces.

Uddannelsens opbygning

Uddannelsen er opbygget af moduler, der består af online møder, retreats samt en hemmelig Facebook gruppe for hvert modul.

Modulerne tages i kronologisk rækkefølge startende med AMSI® forløbet, hvor du kan starte med det samme, når du har tilmeldt dig.

Online møderne foregår løbende på alle vores moduler. Her tager vi spørgsmål og refleksioner op med afsæt i pensum, og har derudover fokus på din faglige udvikling og på din trivsel, så du bliver en knivskarp terapeut, der ikke går ned med stress igen.

Online møder finder primært sted på følgende tider, som vi supplerer med ad hoc online workshops

Modul Tidspunkt
Stressterapeut modulet, undervisning og supervision    Mandage kl. 8-9
Stressspecialist modulet, undervisning og reflektion    Mandage kl. 9-10
Mindfulness instruktør modulet    Tirsdage kl.16-18

Som stressterapeut studerende har du mulighed for at deltage i alle online møder,
som observatør (“LYT, LÆR og REPETÉR”) på de moduler, du tidligere har været tilknyttet.

Undervisningen mandag morgen ligger altid ml. 8-10. Er der studerende, der har klient forløb, er der supervision fra 8-9, hvor alle på uddannelsen er velkomne, og derefter den teoretiske undervisning for de relevante hold.

Spørg ind til, hvordan det kommer til at se ud for dig, i dit unikke uddannelses forløb. 


Retreats
Du deltager i tre retreats i løbet af din uddannelse, ét på modul 1 (AMSI®) og to på modul 4 og/eller 5.

Du har derudover mulighed for at fordybe dig yderligere i din terapeutiske proces ved at tilkøbe et ekstra retreat med ophold, forplejning, træning af terapier samt supervision for kr. 4500 kr. 

Der er ingen retreat planlagt aktuelt.
Skriv en mail info@stresslaege.dk og hør nærmere.

Facebook gruppen er dit online forum, hvor du altid kan stille spørgsmål til underviserne og dele dine refleksioner undervejs i processen.

Moduler

1# modul (Obligatorisk)

Aldrig mere stress igen AMSI®
Vores fundament, behandling og indsigt og integrering.

AMSI® er din egen personlige proces fra at have oplevet stressen på egen krop til at blive stressfri for altid. Her får du virkelig mulighed for at arbejde med din personlige udvikling og selvindsigt i en livs omvendende proces, der måske kan resultere i en ny karrierevej.

AMSI® modulet er den obligatoriske indgang til stressterapeut uddannelsen.

Er du mand, læs om mandeholdet her 

Personlig udvikling og selvindsigt er din vej til at blive en top kvalificeret stressterapeut fra Stresslæge.dk. Dit arbejde med din egen stress, årsagerne dertil, dine vaner og mønstre er med til at gøre dig til en autentisk terapeut, der virkelig vil være i stand til at hjælpe andre.

Du bliver en del af en gruppe, og derigennem erfarer du stressens mange variationer og de gennemgående træk hos stressede – en indsigt som vil komme dig til gode som instruktør/terapeut.

Som stressterapeut fra stresslæge.dk har du selv gået hele vejen, og du kan betragte AMSI® som den egenterapi, andre terapeutiske uddannelser kræver.

Obligatorisk første modul på STU. Løbende optag

Varighed: 6 mdr.

Indeholder:

Mulighed for et ud af 8 ugentlige online kald á 2 timer, samt mindfulness træning.

1 retreat á 2 overnatninger med fuld forplejning

Medlem af en hemmelig facebook gruppe til sparring.

Underviser: Stresslæger og psykologer.

Pris: 43.000,-DKK

2# modul

Introduktion til uddannelsen

På dette modul introduceres du til hele Stressterapeut uddannelsen, og får indsigt i, hvad uddannelsen til stressterapeut kan tilbyde dig. Du vender blikket væk fra dig selv efter du har været på AMSI®, og udvider dit fokus til også at omfatte andres stressbehandling.

Adgangskrav: modul 1
Varighed: Én online workshop.
Underviser: Hans-Jørgen Andersen, aut. psykolog og stresslæge Trine Rønnov
Pris: Gratis, når du tilmelder dig næste modul, som er mindfulness instruktør modulet

På dette modul får du indsigt i hvordan du kan anvende den forståelse og indsigt på har fået på AMSI®, i stressbehandlingen af dine kommende klienter.

Du bliver introduceret til at gå i metaperspektiv og se på det du har lært og været igennem på AMSI®, at gå bag om metoden, og du får en forståelse af hvorfor vi gør som vi gør, og hvorfor vi gør det.

Du får konkrete eksempler på den teori du vil lære på modul 4, stress specialisten, samt smagsprøver på den terapeutiske proces du vil komme til at lære og træne på modul 5.

3# modul

Mindfulness instruktør

Du uddannes til mindfulness instruktør, certificeret til at bruge din viden og kundskaber på dine kommende AMSI® forløb, både på individ- og gruppeniveau.

Du kan også vælge at bruge Stresslæges mindfulness forløb, som et selvstændigt forløb på 8 gange á 2 timer. I forløbet er der inddraget elementer fra både MBSR l(mindfulness Based Stress Recudtion) og MBCT (Mindfulness based Cognitive Therapy), med fokus på stressforebyggelse og – behandling.

Modulet kvalificerer til at undervise i mindfulness med afsæt i Stresslæges eget mindfulness forløb på AMSI® forløbene.

Hvorfor mindfulness modulet, hvis jeg ikke vil være instruktør i mindfulness?

 • Mindfulness har vist sig at være et yderst brugbart og hjælpsomt redskab i stressbehandling
 • Mindfulness er en naturlig og  integreret del i AMSI®, som du lærer at afholde. Derfor får du brug for at kunne instruere dine kursister i velvalgte og relevante dele af mindfulness, såvel meditation som yoga.
 • Som stressterapeut har du brug for at have mindfulness som en integreret del af egen praksis, så du vedvarende kan passe du dig selv som stressterapeut
 • Mindfulness hjælper dig til at være en nærværende og fokuseret terapeut

Når du har bestået modulet modtager du kursusbevis og du kan begynde at afholde mindfullnesskurser i dit eget regi.

Varighed: 3 mdr.

Indeholder: 2 timers ugentlige online kald, hver tirsdag ml.16-18. Derudover 2 x 2 online workshops, torsdage og fredage inkl. basal yoga undervisning og eksamen.

Underviser: Annette Dall, som er en erfaren MBSR instruktør, selv stressterapeut og en del af AMSI® teamet.
Stresslæge Trine Rønnov er med på sidelinien.

Pris: 20.000,- DKK

Når du tilmelder dig modul 3, får du samtidig mulighed for at deltage på vores adgangsgivende workshop modul 2, som er en introduktion til stressterapeut uddannelsen.

4# modul

Stress-specialisten

Teoretisk indsigt i stress. På dette modul lærer du en undersøgende og saglig tilgang til den faglige litteratur og forskning, der findes om stress.

Du bliver styrket i en kritisk stillingtagen til teori og metoder inden for stressbehandlings feltet og lærer at kommunikere professionelt om stress.

Du får grundlæggende terapitræning og den basale viden om differential diagnoser du har brug for for at gå videre på stressterapeut delen.

Da der er løbende optag på dette modul, kan indholdet komme i forskellig rækkefølge, men vi sikrer os naturligvis, at du får det hele med. 

Modulet er adgangsgivende for dig, der vil uddanne dig videre til stressterapeut.

Adgangskrav: Modul 3

Varighed: 5-6 måneder

Indhold:

 • Synopsis skrivning + afholdelse af foredrag. 
 • Intro til samtalestruktur, basal terapi træning, der foregår på 2 retreats. (Retreats ligger altid i februar, april, juni, sept.. og nov.)
 • Forberedelse til stressterapeut delen (diff. diagnoser, forsvarsmekanismer, medicin etc.) 
 • Fra teori til praksis – sidde med til supervision af de ældre studerendes øve terapier

Læringsvideoer og ugentlige online møder hver mandag kl.8-10, med teori, sparring og diskussion

Undervisere:
Hans-Jørgen Andersen, aut. psykolog

Pris: 35.000,-DKK

På dette modul får du en teoretisk indsigt i stress samtidig med at du lærer at forholde dig til de fremherskende teorier og tilgange til stress

Du finder dit eget afsæt i et komplekst og til tider forvirrende felt. Et felt, hvor forskellige teorier, perspektiver og tilgange til stress brydes. Målet er, at du bliver i stand til at analysere og vurdere, det du møder.

Du lærer at håndtere vanskeligt stof og kommunikere professionelt om stress, så du vil kunne holde foredrag og formidle emner relateret til stress.

Men vigtigst af alt: Du bliver i stand til at formidle aspekter af stress direkte til din klient på en ligetil og forståelig måde, så du hjælper klienten.

Du udarbejder en synopsis i et selvvalgt emne og får vejledning af underviserne, samt sparring på holdet. Modulet afsluttes med, at du holder et foredrag for en mindre gruppe

Kurset er adgangsgivende for dig, der vil uddanne dig videre til stressterapeut

5# modul

Stressterapeut

Terapitræning, supervision, psykoeducation og markedsføring.

Du træner med øve klienter og modtager ugentlig sparring og supervision.

Du undervises i grundlæggende markedsføring, så du er klar til at markedsføre dig selv, dels når du er færdiguddannet, men også for at tiltrække de øveklienter du skal bruge for at kunne gå til eksamen.

Adgangskrav: modul 4

Varighed: 5-6 mdr.

Indhold:

 • Øveklienter (du skal have 5 klienter á 5 timer, før du kan gå til eksamen).
 • Ugentlig supervision af egne øveklienter (bl.a. på baggrund af videooptagelser) 
 • Markedsføring 
 • Eksamen

Læringsvideoer og ugentlige online møder, med undervisning, træning af terapier og supervision via online møder hver mandag kl.8-10.

Undervisere:
Hans-Jørgen Andersen, aut. psykolog og stresslæge Trine Rønnov

Pris: 35.000,- DKK

Som uddannet stressterapeut kan du tilbyde 1:1 terapeutiske samtaler. I stress terapien tager vi udgangspunkt i den person, der sidder over for os. Vi har ikke en manual eller facitliste, men går på opdagelse, danner hypoteser og hjælper klienten til at forstå sig selv. Som kommende terapeut bliver du trænet i samtidig at være ekspert og ydmyg over for alt det, du ikke ved. Vi sætter fokus på rollen som terapeut, som rummer dilemmaer, frustration, paradokser og forsvarsmekanismer.

Her kommer alt det arbejde, du har været igennem på AMSI dig virkelig til gode. Du kender dig selv ...

Modulet tager direkte afsæt i det, du lærte på Stress-specialisten modul 4. Målet er, at du ved hjælp af den professionelle struktur for samtale kan gennemføre en reflekteret stressterapeutisk samtale. Du modtager undervisning og trænes i samværsstruktur og samtaleteknik efter en særlig metode, hvor du hjælper dine klienter, samtidig med at du passer på dig selv.

Du lærer om basal sygdomsforståelse og får kendskab til differential diagnoser – lidelser tilgrænsende til stress. Der kan være tale om tilstødende lidelser såsom angst og depression og du bliver skarp på hvad stressbehandling omfatter, og ikke mindst hvad den ikke omfatter. Vi møder også en del klienter med ADHD samt milde autisme former, som giver stress.

Du får viden om medicin relateret til stress, depression og angst, så du har en basal viden om den medicin dine klienter får. Du introduceres til grundlæggende markedsføring, så du er klar til at markedsføre dig selv, så snart du er færdiguddannet. Vi arbejder bl.a. med hvem din kommende ideelle kunde for din kommende stressterapeut karriere er. Du får viden og indsigt i sociale medier, hjemmeside (du får en stresslæge hjemmeside skabelon, du kan gøre til din egen), videotræning, tekst og kommunikation, Introduktion til online bookingsystem samt basal viden om regnskab, moms. etc.

Trine har selv gået hele vejen, har brugt en masse tid og penge på en masse kurser og online forløb, der ikke virkede. Hun giver dig her genvejen til succes, med en metode, der virker.

Du har i slutningen af din uddannelse øveklienter og modtager herunder supervision. Og så er der eksamen. Eksamen består af en klinisk del, en video optaget terapisession, samt et teoretisk spørgsmål. Og vi går ikke efter laveste fællesnævner.

Du bliver bedømt efter flg. 4 niveauer:

 • Niveau 0: Har gennemført Stresslæge.dk’s 1 1/2 årige stress terapeut uddannelse, men ikke bestået eksamen.
 • Niveau 1: Har bestået stresslæge.dk’s 1 ½ årige stress terapeut uddannelse.
 • Niveau 2: Har bestået stresslæge.dk’s 1 ½ årige stress terapeut uddannelse med et godt resultat, med mulighed for at blive medlem af Stresslæges Stressterapeut Sammenslutning. Dette indebærer at stressterapeuten har adgang til at bruge AMSI® konceptet (Aldrig mere stress igen) på individniveau, ret til at gennemføre stresslæges efteruddannelses kurser, samt løbende får supervision i stresslæge regi.
 • Niveau 3: Har bestået stresslæge.dk’s 1 1/2 årige stress terapeut uddannelse med et særdeles godt resultat, med mulighed for at blive medlem af Stresslæges Stress Terapeut Sammenslutning samt muligt samarbejde med stresslæge.dk. Dette indebærer at stress terapeuten har adgang til at bruge AMSI® konceptet (Aldrig mere stress igen) på individniveau, ret til at gennemføre stresslæges efteruddannelses kurser, samt løbende får supervision i stresslæge regi.

Få overblikket

 

Modul Titel Varighed Underviser(e) Adgangskrav Pris (DKK)
1# Modul Aldrig mere stress igen AMSI® 4-6 mdr. Trine Rønnov, stresslæge og andre stressterapeuter   40.000,-
2# Modul Introduktion til uddannelsen 1 dag Trine Rønnov, stresslæge og Hans-Jørgen Andersen, psykolog  modul 1          0,-
3# Modul Mindfulness instruktør 3 mdr. Annette Dall, MBSR instruktør og stressterapeut modul 2   20.000,-
4# Modul Stress-specialisten 3 mdr. Hans-jørgen Andersen, psykolog modul 3   35.000,-
5# Modul Stressterapeut 1:1 6-9 mdr. Trine Rønnov, stresslæge og
Hans-jørgen Andersen, psykolog
modul 4   35.000,-
Samlet pris stressterapeut uddannelsen STU 130.000,-

Uddannelsen er momsfri.

Du bygger din uddannelse
og samler brikkerne i dit helt eget tempo

AMSI® og din egen proces til et liv uden stress er udgangspunktet og omdrejningspunktet for din uddannelse, hvorpå du bygger din ekspertviden – modul for modul.

Opbygningen er fleksibel, så du har tid til at implementere og bygge på i dit eget tempo, som det passer dig bedst og balancerer med dit øvrige liv.

Du har en tidsfrist på 2 år til at afslutte og færdiggøre din uddannelse, gældende fra den dato, du starter på uddannelses modulet AMSI® PRO.

Vil du vide mere om uddannelsen...
Se mit webinar og bliv klogere på, hvad denne uddannelse kan gøre for dig,
både faglig og personligt.

Er uddannelsen noget for dig?
Bliv afklaret og få svar på dine spørgsmål

Book en gratis afklarende samtale

Finansiering af uddannelsen

Vil du gerne på stressterapeutuddannelsen, og har du endnu ikke fået din leder helt med på ideen?

Måske har du brug for at få nogle dage fri til uddannelsen.

Eller måske har du brug for både at få fri og uddannelsen betalt.

Og der er faktisk rigtig gode argumenter for begge dele.

Husk, at du for at financiere uddannelsen kan gøre brug af:

Læs mere omkring finansiering af uddannelsen.

Ønsker du at overbevise din leder om, at det er en god idé, at du tager stressteapeut uddannelsen?
Udprint denne pdf, og giv den til din leder. Den kan støtte dig i din argumentation.

Undervisere

Stresslæge Trine Rønnov

Trine Rønnov

Stresslæge

Trine er speciallæge i almen medicin, praktiserende læge gennem 15 år og er derudover psykoterapeut MFP, supervisor og mindfulnessinstruktør.
Trine er fagligt ansvarlig for uddannelsen, underviser på AMSI® og i det lægefaglige aspekt af stress samt i markedføringsdelen i samarbejde med eksterne undervisere.

Egenterapi og supervision gennemføres i samarbejde med Hans-Jørgen.

Som alle andre i Stresslæge.dk har Trine selv været nede med stress.

psykolog Hans-Jørgen Andersen

Hans-Jørgen Andersen

Aut. psykolog

Hans-Jørgen er autoriseret psykolog, uddannet i gruppeanalytisk gruppeterapi, kognitiv terapi og har endvidere en erhvervspsykologisk tilgang. Han har over 20 års erfaring indenfor sit felt.

Han er en suveræn formidler og underviser af den terapeutiske proces, og har hovedansvaret for den teoretiske og den kommunikative del af uddannelsen.
Egenterapi og supervision gennemføres i samarbejde med Trine.

Som alle andre i Stresslæge.dk, har Hans-Jørgen tidligere været nede med stress.

FAQ

Få svar på dine spørgsmål

Er uddannelsen for alle?

I Stresslæge værdsætter vi diversiteten blandt vores studerende og kommende stressterapeuter.
Ligesom vores klienter er forskellige som mennesker og i deres behov, værdsætter vi, at vores stressterapeuters forskellige personligheder, baggrunde, uddannelse og erfaringsgrundlag, så vi matcher en bred vifte af klienter og virksomheder.

Kvalificerer uddannelsen til at arbejde med både virksomheder og klienter?

I stresslæge uddanner vi stressterapeuter til at tage hånd om klienter såvel som virksomheder. Når du er færdig uddannet, kan du også indenfor Stresslæge Sammenslutningen vælge den ene retning fremfor den anden eller en kombination.

Under uddannelsen opnår du kompetencer til at varetage behandlingen af individer (1:1).

Når du er uddannet stressterapeut, kan du vælge at supplere din uddannelse med en af to efteruddannelser á 2-3 måneder.

Den ene omhandler håndtering af grupper af stressramte.

Den anden giver dig kompetencer til at gå ud i virksomheder og tilbyde stresshåndtering og stresspolitik.

Kan jeg bruge stress terapeut uddannelsen til at undervise andre i stress?

Ja, under uddannelsen trænes du i at stå frem og formidle stoffet på en inspirerende måde, så du er i stand til afholde eksempelvis temadage, foredrag og lignende

Jeg er bange for at gå ned med stress igen

I det første modul på uddannelsen arbejder du med dit eget stressfri forløb, så du selv får redskaberne til at leve et liv uden stress igen. I stresslæge tror vi nemlig på, at du bedre kan støtte andre, når du har gået vejen selv.

På stressterapeut uddannelsen observeres alle de studerende undervejs i forløbet og vi tager derfor hånd om den enkelte i processen, således at ingen bliver ladt i stikken.

Du er derfor i trygge hænder under hele processen fra A-Z, og som Hans-Jørgen siger: ”Ingen i Stresslæge går ned med stress. Det er simpelthen ikke muligt!”

Hvordan starter jeg op som selvstændig?

Stresslæge underviser i markedsføring og hvordan du starter din egen virksomhed op, laver en hjemmeside og brander dit kommende firma, så du når ud til en masse kommende klienter.

Derudover har du mulighed for at blive en del af Stresslæge sammenslutningen mod en årlig licens – herved får du adgang til at bruge AMSI® konceptet (video og materiale) og Stresslæges logo på din hjemmeside og dine materialer, du opdateres med den nyeste viden indenfor stress forskning og bliver tilbudt løbende supervision.

Kan jeg finde ud af det?

Vi forventer ikke, at du kan finde ud af det, når du påbegynder uddannelsen.
Vi skal jo alle starte et sted – og vi tager udgangspunkt i dig, din baggrund og dine kompetencer, når du starter op på uddannelsen. Herfra støtter vi dig i processen, til du er færdig som stressterapeut.

Har jeg den rette alder til at tage uddannelsen?

Du kan tage uddannelsen uanset alder. I Stresslæge værdsætter vi diversiteten blandt vores studerende og kommende stressterapeuter, ligesom vi værdsætter forskelligheden blandt vores klienter og virksomheders behov.

Hvad hvis jeg ikke kan finde ud af at meditere?

“Jeg plejer at falde i søvn eller har svært ved at sidde stille.”

Vi møder rigtig mange klienter og studerende i Stresslæge, som bruger noget tid på at lære at meditere. Alle kan meditere, men selvfølgelig får du mere ud af det, des mere du lærer at finde roen inde i dig selv. Det er en proces, og vi tager hånd om det dér hvor du er, når du påbegynder uddannelsen.

Kan jeg klare uddannelsen?

Før du starter op på uddannelsen tilbydes du en gratis afklarende samtale med Stresslæge Trine Rønnov, hvor du kan få vejledning i forhold til, om du har en faglig uddannelse, der kvalificerer til uddannelsen.

Uddannelsen er tilrettelagt således, at du kan have et fuldtidsjob ved siden af. Vi estimerer, at du max. bruger 3-6 timers hjemmestudie om ugen ved siden af de gange vi mødes. Undervisningen ligger aldrig i weekender. Workshops og retreats ligger altid torsdag-fredag eller onsdag-fredag.

Kan jeg leve af at være Stress terapeut?

Du får undervisning i det at starte din egen virksomhed op, lave din egen hjemmeside og brande dit kommende firma, så du når ud til en masse kommende klienter.

Mange nyopstartede terapeuter har for eksempel et deltidsjob ved siden af, mens de får deres virksomhed op at køre.

Hvem eksaminerer mig?

Er der en uvildig censor med til eksamen?

Ja, vi har en uvildig lægelig censor med ekspertviden om stress med til eksamen, der sammen med Stresslæge, Trine Rønnov og psyklog, Hans-Jørgen Andersen eksaminerer dig.

Hvordan får jeg klienter?

Stresslæge hjælper dig med at finde de første øve kaniner via vores netværk, nyhedsbreve med 10.000 læsere og via vores Facebook side med 6000 følgere. Derefter skal du selv i gang med at finde dine kunder, med hjælp fra os.

I hvor stort et omfang indgår mindfulness og yoga i arbejdet med klienter?

Hvis du vælger at bruge Aldrig Mere Stress – Igen forløbet (AMSI®), bruger du mindfulness (meditation og yoga) i arbejdet med klienterne.

Yogaen er i AMSI® en meget simpel version, som er med for at hjælpe klienterne til at komme væk fra alle tankerne og bekymringerne og ned i kroppen og mærke sig selv igen.

Hvad koster det at være en del af Stresslæge.dk som færdig uddannet terapeut?

Som færdiguddannet stressterapeut kan du søge om at blive en del af Stresslæge Sammenslutningen.
Som medlem af sammenslutningen får du licens til at bruge AMSI® forløbet, videomaterialet og Stresslæges logo på din hjemmeside samt supervision.

Hvad hvis jeg bliver gravid eller langtidssygemeldt undervejs i uddannelsen?

Hvis du bliver gravid eller langtidssygemeldt gør vi, hvad vi kan for at finde en individuel løsning for dig.

Fik du ikke svar på dit spørgsmål? Skriv til os på info@stresslaege.dk

Book en gratis afklarende samtale

Samtalen er uforpligtende og har til formål at afklare,
om vi er et match og om uddannelsen er den rette for dig.

Vil du have en gratis vurdering af din stress?Så klik her