Blog

09 maj 2018

Stress får os til at kollapse: Eksplosion i sygemeldte

Stress er årsag til 48 procent af al sygefravær, og skyldes, ifølge ledende overlæge Lars Brandt, ved Arbejdsmedicinsk klinik i Odense, at det fysiske og psykiske arbejdstempo er for højt. (Pernille Kjær Nilsen TV2/Fyn)

Det er jo lidt svært at betragte dette som en nyhed, og trods tallenes himmelflugt, forbavses jeg over, at jeg ikke oplever en større egen og indre reaktion; ”Hver anden sygemelding skyldes det høje fysiske og psykiske arbejdstempo.” Det er jo i sig selv uhyggeligt, at jeg åbenbart har vænnet mig til at høre forskellige udlægninger af, hvor slemt det generelt står til, og jeg husker snart, at der med til sangen også hører, at både det fysiske og psykiske høje tempo, ikke alene er forbeholdt arbejdspladsen, men også den samfundsmæssige kultur og hverdag.

Det er også blevet hverdag i stresslæge.dk, hvor vi dagligt strukturerer, planlægger og behandler resultatet af dette høje tempo. Det drejer sig om menneskers tilværelse, deres historier og håb for en fremtid, om risikofaktorer som pludselig viser sig som overbevisende symptomer, der er svære at tage fejl af. Deres stress er ved at tage det hele fra dem.

Her mærker jeg til gengæld dagligt en indre reaktion, når jeg ser smerten i deres øjne, håbløsheden og den uforståede tomhed, som af og til medfører spørgsmålene; hvad sker der med mig, og hvad skal jeg gøre?

 

Det er, netop lige her, uhyggeligt at se omtalte tal, når det foregår gennem øjnene på et menneske, der ikke så det komme, et menneske som troede og håbede på, at det i næste uge ville blive bedre.

 

Jeg har som klinisk psykolog behandlet mennesker med stress i 20 år og skulle som sådan have set det meste. Som tidligere katastrofe førstehjælper og brandmand har jeg selv været i Ilden, men her var der altid en pause bagefter, tid til restitution, samtidig med en viden om, at det jo blot er et arbejde, som i glimt sætter systemet i et alarmerende beredskab, i en fantastisk blanding af frygt og spænding.

Men på trods af det, har jeg antageligt kun set begyndelsen. I gamle dage, var de stressede frustreret, nedtrykte og vrede over de uretfærdigheder, som de var udsat for, og der var langt mellem symptomer på udbrændthed.

 

I dag er det omvendt. De som kommer i stressbehandling er virkeligt syge. Mange har haft symptomer i flere år. De indledende symptomer er blot blevet en tilhørende del af en ny hverdag, og de taber konstant tråden.

 

Ilden er gået ud på grund af iltmangel, og den tilbage værende aske lader ikke meget lys komme ind.

 

Det kan ikke komme bag på nogle, at der er brug for kvalificeret behandling. Kompetente terapeuter som kan deres kram, som ikke blot er mennesker, der med afsæt i deres store hjerter, nærmest med bind for øjnene, tager et weekendkursus, med eksamineret velsignelse, for efterfølgende at tage hånd om knuste menneskers liv og førlighed.

 

Jeg vil ikke sige, at det er forkert, for der er bestemt brug for alle de hænder, som har lyst og mod på at yde en indsats – men det er også helt klart, at der er brug for en ansvarlighed, så hver kender sin plads i indsatspyramiden.

Ja, der er brug for så meget mere, men først og fremmest, at dem der står i første række, herunder, læger, psykologer, psykoterapeuter osv. Bliver optimeret til at modtage, se og forstå, de stress symptomer som ses i dag, og enten give en kompetent behandling eller sende den stressramte videre til dem der kan.

 

Derfor tager vores uddannelse af stress terapeuter 1 år – fordi vi ved, at de skal kunne så meget mere. Derfor skal de som starter også på forhånd være vel kvalificerede, hvor det vigtigste kriterie faktisk er, at de selv har haft stress. Pointen her er, at dem, der selv har været der, præcist ved hvad det handler om. Det næste kriterie er, at de har en sundhedsfaglig uddannelse, er læge, psykolog, psykoterapeut eller på anden vis har passende professionel relations håndtering, som en del af deres professionalisme, og så er vi klar til at lære dem resten.

De gennemgår først vores eget ”Aldrig Mere Stress Igen – forløb” prøver det på egen krop og lærer strukturen.

 

Der ligger her et yderligere fokus; at de lærer at tage ansvar for ikke selv at blive ramt af stress igen, en læring som de giver videre i deres terapeutiske praksis.

 

Derefter står den på Mindfulness, teoretisk og terapeutisk uddannelse og træning, almen psykiatrisk sygdomslære, differentialdiagnoser, medicinforståelse, samt ugentlig supervision, så snart de starter op med klienter. Alt sammen fokuseret omkring forståelse, håndtering og behandling af stress, i alle de forklædninger som den viser sig i.

Og jeg betragter dette som et minimum!

 

Vi uddanner kompetente mennesker til at behandle, ud fra de kriterier, som er afgørende for, at de stressramte får kvalificeret behandling af såvel årsager til deres stress som af deres symptomer.

 

De stressramte lærer herved – ligesom vores studerende – at leve et fremtidigt liv uden stress!

Stress behandles ikke med et quickfix som et plaster på såret, for hvad hjælper et plaster, hvis man ikke forstår også at fjerne splinten? Derfor tilbyder vi i Stresslæge udelukkende 360 graders behandlingsforløb, og derfor tager vores uddannelse til stress terapeut 1 år!