Blog

04 jul 2018

Mænd uden fædre

Drenge som vokser op uden en nærværende far

 

Kender du det: Du har været en fighter – en mand med strategisk sans, et godt overblik, som du har brugt til at sikre de bedste betingelser for helheden. Og samtidig har du været der for andre – har været kreativ og god til at aflæse og servicere dine omgivelser.

Du har kæmpet. Din opmærksomhed på omgivelserne har fyldt meget, og du har ofte prioriteret andres velbefindende højere end dine pauser. Du tog gerne ansvar og sage ja til opgaver – også selv om du vidste, at du nu skulle presse din kalender ekstra hårdt; men ”bare lige frem til weekenden, bare lige frem til næste ferie…”

Det var fedt, den gang du følte, du var udstyret med et ekstra gear – og du nød andres anerkendelse for din indsats

Men – så kom trætheden snigende…

Og med trætheden er frustrationen flyttet ind: Du når ikke det, du gerne vil – og uanset hvad du gør for at ændre det, og alle de strategier du lægger for at nå det hele – ja, så lykkes det bare ikke længere…

Frustrationer har det med at brede sig. Det handler nu ikke alene om arbejdet men også om et manglende nærvær i familien, hvor der opstår flere uenigheder, mere konflikt, og du bliver mere og mere tavs og indadvendt…

 

”På mandag siger jeg fra!”

”Hvad har det med min far at gøre”, vil du måske spørge. Forskning viser, at drenge som vokser op uden en far, uden den mandlige modpol og rollemodel, ofte vil have en række symptomer, som udfordrer deres håndtering af tilværelsen i voksenlivet. Disse mænd præsterer mindst lige så godt som alle andre – og i mange tilfælde bedre. Men så kommer regningen…

Måske genkender du det i dig selv og tænker; ”Jamen min far var der da for mig?”, og du har sikkert helt ret. For selv om mange mænd uden fædre vil kunne genkende sig selv i ovenstående, er der også en del mænd, der er vokset op med en far, men som alligevel  synes, det lyder alt for velkendt

Ja, der er faktisk rigtigt mange mænd der på samme måde forsøger at overleve med de symptomer, hvor de lige skal nå til den næste weekend, den næste ferie, og ”på mandag – der siger jeg fra!”… Men der kommer altid noget i vejen. Ikke noget som direkte forhindre, men tidspunktet hvor det var muligt, kom bare ikke, risikoen for konflikt, eller at det blev for mærkeligt, var for stort. Og så må engagementet fortsætte, flere løfter og forpligtelser, men kun til på mandag, for der siger du fra.

Og ingen af disse stærke, pligtopfyldende mænd søger hjælp, af den simple grund, at de føler sig forpligtet af opgaven, og hvem skulle lige kunne ændre det?

 

Ikke stress men frustration

Nogle vil kalde dem stressede, men det afviser de klart! Mændene oplever nemlig selv, at de har styr på det og godt kan mobilisere kræfter til at kæmpe videre. Deres problem er på den måde ikke stress, men en frustration, som vokser, fordi de ikke kan løse gåden og ikke kan komme igennem trods deres ihærdige indsats. De oplever, at de kan klare det – men kan ikke komme til for kroniske forhindringer, der konstant stopper deres arbejde hen imod målet.   Den ekstraordinære arbejdskraft, som de plejer at kunne yde, kan kun lige løse udfordringen til et overlevelsesstadie, og giver dem derfor ikke mulighed for; endelig at slappe helt af og finde ro med sig selv.  De kæmper og kæmper, indtil de bryder sammen.

Behandlere står alle vegne parat til at hjælpe. De vil gerne fortælle disse ildsjæle, at de har stress, og at dette ikke er en svaghed.  De vil gerne tale om det, og ”sæt dig nu ned og slap af; du er i de bedste hænder”. Og det er både velment og ærligt, men har disse behandlere faktisk forstået problemet?

Det største problem er, at den mand, som søger hjælp, ikke oplever, at blive forstået. Han oplever til gengæld at blive belært om stresssymptomer, som han ikke helt genkender, lige som han ikke kan acceptere, at han bare skal slappe mere af.  For manden, der søger hjælp, giver dette ikke en indre genklang og det giver derfor ikke rigtig mening. Hvordan skulle han kunne tro på en færdig defineret ”hjælpe-maskine”, som har svar på det hele – men som ikke forstår det, han siger?  Han oplever, at han har brug for at få løst årsagen til de forhindringer, som konstant forhindre ham i at komme i mål, han længes efter at lære at håndtere de udfordringer, som holder ham tilbage … han er skabt til at handle og vil ikke umiddelbart frivilligt indordne sig under yoga og mindfulness.

Mænd uden fædre vil ofte udvikle ovenstående symptomer. De bliver antenne mennesker som i mange år yder ekstremt, måske i håbet om at opleve at de er gode nok. Men der er også mange andre mænd, som har samme symptomer, men af helt andre årsager, mænd som er løbet tør for energi og fortsat forsøger at kæmpe sig tilbage,- For det er det mænd gør.

Det er hertil et faktum, at der er et kæmpe stort behov for kvalificeret hjælp, kvalificerede terapeuter der forstår de regler, som styrer mandens håndtering af problemer og på den måde kan hjælpe ham til den nødvendige indsigt. Det skal sikre ham den mulige styrke, så han handler mere i retning af egne behov og på den måde kan arbejde sig ud af den omklamrende udfordring, og videre opnår værktøjer til fremover at undgå den samme fælde.

Mænd uden fædre er en betegnelse for et forløb udviklet af stresslæge.dk, hvor du sammen med andre stærke mænd og psykolog Hans-Jørgen Andersen rejser ud og finder hjem.
Vi ser, forstår og bygger op.
Du finder tilbage til manden i dig, og så klarer du selv resten.

 

Mænd uden fædre