Blog

04 jun 2018

Horsens, Frederikshavn, Roskilde og Odense har styr på fraværet.

De bruger et koncept som virker, og har gjort det med glæde i mange år.

Men hvad er det så lige de kan?

Innovationsminister Sophie Løhde foreslår en national målsætning om at sænke sygefraværet i den offentlige sektor.  Årsagen formuleres som forskellen til den private sektor, som er næsten det halve…
Men uanset: hvorfor ikke gå ind i det?
Det handler ikke blot om sygefravær, men også om dialog, forebyggelse og trivsel, og det betaler sig!!

Det vigtigste her er, at der er styr på det, at der er tydelig og logisk dialog, at der er klare retningslinjer fra bund til top. Det giver en bedre trivsel og dermed lyst til at være på arbejdet.

Sygefravær i kommunerne håndteres med stor diversitet og der er stor forskel på i hvor høj grad dette resulterer i en ønsket stabilitet.

Men flere kommuner skiller sig klart ud: Horsens, Frederikshavn, Roskilde og Odense er alle kommuner, som gennem mange år har rigtig godt styr på det, og de er alle så overbevist om det, at deres koncept er obligatorisk for alle medarbejdere.
Og det virker!!

DR Update – maj 2011

Horsens kommune var den første, som virkelig gjorde en indsats i den antydede retning og de sænkede deres sygefravær med 20% på halvandet år.  Det er nu næsten 10 år siden, men de kører fortsat det samme koncept og har bestemt ikke tanker om andet.

Der spiller naturligvis mange faktorer ind, når Horsens sænker fraværet med hele 20 %, men faktisk gentog historien sig, med et væsentligt fald i sygefraværet, i alle de kommuner, som implementerede konceptet.
Og alle kører stadig samme koncept.
Måske den bedste reklame i en verden, hvor alt konstant forandres….

Det handler ikke blot om sygefravær, men om at skabe gennemsigtighed, tydelig ledelse og klare retningslinjer , så alle kan opretholde tillid og tryghed og opleve anerkendelse i alle svære situationer.
Det handler om dialog på alle stadier, før, når under og efter, en dialog som gennem en gensidig aftale alene omhandler det som er vigtigt, som alle oplever som en egentlig befrielse.

Og hvad er det så lige, de kan og gør?
Det bedste er faktisk at ringe til dem og spørge.
Jeg kan garantere at alle siger det samme.

Konceptet 1-5-14 er udviklet af psykolog i stresslæge Hans-Jørgen Andersen.
Læs mere https://business.stresslaege.dk/fravaershaandtering-1-5-14/