Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

Gyldighed
Nærværende forretningsbetingelser gælder ved indgåelse af aftale om køb af ydelser, produkter eller services fra Stresslæge.dk Aps. med mindre andet er aftalt skriftligt.

Alle ydelser, kurser, uddannelse, produkter, workshops, 1:1 terapier, supervision og stressforløb udgår fra Stresslæge.dk Aps.

 

Stresslæge.dk Aps
Jernbanevej 2, 2. sal
3520 Farum.
info@stresslaege.dk

CVR nr. 38695207

 

Priser
Alle priser er i danske kroner (DKK) excl. moms, hvis andet ikke står skrevet.
Terapier og Stress Terapeut uddannelsen er momsfri.

 

Betalingsbetingelser
Stressforløb, uddannelse, kurser, foredrag, 1:1 terapier og supervision betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales skriftligt. Tilmelding er bindende. Stressforløb kan betales i rater mod et gebyr – 1. Rate betales inden forløbets opstart. Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Stressforløb, uddannelse, kurser og 1:1 terapier og supervision afvikles på de angivne tidspunkter. Såfremt der skulle blive tale om ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Hvis et kursus, stressforløb eller andre ydelser skulle blive aflyst på foranledning af Stresslæge, får køber en forholdsmæssig del af det indbetalte beløb retur.

Aflyses en dag på stressforløb, uddannelse eller kurser på foranledning af Stresslæge, bliver dagen erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Tidspunkter for terapier og supervision sessioner kan ændres op til 24 timer inden din aftale.

Du er selv ansvarlig for at møde op eller ringe op på det aftalte tidspunkt, samt at du har en velfungerende telefon eller internet forbindelse.

 

Garanti
Fuldt tilfredshed eller pengene tilbage. Stresslæge.dk yder garanti på alle stress forløb. Det gør vi, fordi vores forløb er evidensbaserede og gennemtestede og fordi vi ved, at de virker.
Er du ikke tilfreds og ønsker pengene retur, skal du kunne dokumentere, at du har set og fulgt forløbet og lavet øvelserne og opgaverne kontinuerligt, samt at du har deltaget i de online samtaler eller at du efterfølgende har gennemset optagelserne af disse.

 

Fortrolighed
Stresslæge.dk Aps. behandler alle dine informationer, oplysninger og alt materiale, som måtte komme Stresslæge i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og terapier og supervision fortroligt. Stresslæge deler ikke dine oplysninger, informationer og dit materiale med uvedkommende tredjemand. Dog kan Stresslæge videregive dine oplysninger, informationer og materiale til tredjeparter, som udfører opgaver for Stresslæge. Sådanne tredjeparter får kun adgang til dine informationer, oplysninger og dit materiale i det omfang, dette er nødvendigt for, at de kan varetage den opgave, som de skal udføre for Stresslæge, og de må ikke videregive dine oplysninger, information og materiale til andre.

 

Rettigheder
Stresslæge.dk Aps. har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, stressforløb og 1:1 terapier.

Ved køb af Stresslæges ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

 

Ansvar
Ethvert erstatningsansvar, som Stresslæge.dk Aps. måtte pådrage sig i relation til sine produkter, kurser, uddannelse, workshops, foredrag, coaching, 1:1 terapier, supervision og stressforløb, er begrænset til direkte skade og tab. Dog kan beløbet aldrig overstige mere end 50% det indbetalte kursusgebyr ex. moms.

Stresslæge.dk Aps. er under ingen omstændigheder ansvarlig for indirekte skade eller tab. Ansvarfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar og uanset, om Trine Rønnov har handlet simpelt uagtsomt.

 

Ændring af forretningsbetingelser
Stresslæge.dk Aps. har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel.

 

Lovvalg og værneting
Aftalen er underkastet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres ved retten i Lyngby.